Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
18 Phúc lợi

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 

Xem chương 17phần tiền trợ cấp và hỗ trợ 手当てと援助 để hiểu thêm về dịch vụ phúc lợi và y tế cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người khuyết tật .Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

18-1 Cán bộ phúc lợi khu vực・Ủy viên nhi đồng

Đây là những cán bộ sẽ giới thiệu cho các bạn người phụ trách các quầy tư vấn, các chế độ hỗ trợ cần thiết, đưa ra lời khuyên để giải quyết cho các vấn đề lo lắng trong sinh hoạt hàng ngày như việc nuôi dạy con cái và trường học, các vấn đề của người già, bệnh tật, chăm sóc điều dưỡng, khuyết tật thể chất và gia đình cha/ mẹ đơn thân.

[Liên hệ]
 • Phòng chính sách phúc lợi thành phố Fujimi Phụ trách chính sách phúc lợi: tel.049-251-2711
 • Bộ phận phúc lợi cộng đồng thành phố Fujimino, Bộ phận phúc lợi cộng đồng: tel.049-262-9028
 • Phòng phúc lợi thị trấn Miyoshi Bộ phận hỗ trợ phúc lợi: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

18-2 Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng và phúc lợi cho người cao tuổi

Hệ thống bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng là một hệ thống hỗ trợ cuộc sống của người cao tuổi của toàn xã hội,đối tượng tham gia là những người trên 40 tuổi sẽ đóng bảo hiểm, những người cao tuổi được công nhận là cần sự chăm sóc điều dưỡng sẽ chỉ phải chịu một phần phí nhưng có thể được nhận nhiều dịch vụ chăm sóc điều dưỡng khác nhau.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ phúc lợi khác nhau cho người cao tuổi để giúp họ vượt qua cảm giác cô lập với xã hội và sống độc lập.

[Liên hệ]
 • Phòng phúc lợi người cao tuổi thành phố Fujimi: tel.049-252-7107 (đường dây trực tiếp)
 • Bộ phận phúc lợi người cao tuổi thành phố Fujimino, Bộ phận bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng: tel.049-262-9037
 • Bộ phận xúc tiến y tế thị trấn Miyoshi, Phụ trách bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

18-3 Hệ thống y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau

Đây là hệ thống bảo hiểm y tế dành cho tất cả những người từ 75 tuổi trở lên (bao gồm cả những người từ 65 tuổi trở lên đã được chứng nhận là mắc một số khuyết tật nhất định) và được điều hành bởi Hiệp hội chăm sóc y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau tỉnh Saitama.

Tất cả những người được bảo hiểm đều đóng phí bảo hiểm .Phần chi phí y tế phải tự chi trả tại quầy thanh toán của cơ quan y tế là 10~30%. Về nguyên tắc, phí bảo hiểm sẽ được khấu trừ vào lương hưu của bạn, nhưng có những trường hợp phải sử dụng phiếu thanh toán hoặc chuyển khoản.

(1) Điều kiện để công dân nước ngoài đăng ký Hệ thống y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn sau

 • Những người đã được cấp tư cách lưu trú trên 3 tháng và có địa chỉ.
 • Trong số những người đã được cấp tư cách lưu trú từ 3 tháng trở xuống, nhưng vì có các giấy tờ khách quan, v.v.,phải ở lại Nhật Bản hơn 3 tháng kể từ khi bắt đầu thời gian lưu trú và những người có địa chỉ.

(2) Các trường hợp người nước ngoài sau không được tham gia bảo hiểm chăm sóc y tế cho người cao tuổi

 • Những người có tư cách lưu trú thuộc các hoạt động được chỉ định như 「Hoạt động điều trị y tế」, 「hoạt động chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho những người đang điều trị y tế」 và 「du lịch, nghỉ ngơi và các hoạt động tương tự khác」.
 • Người nhận hỗ trợ công cộng (không bao gồm các hộ gia đình bị đình chỉ nhận hỗ trợ)
[Liên hệ]
 • Bộ phận bảo hiểm y tế và hưu trí thành phố Fujimi Bộ phận chăm sóc y tế cho người cao tuổi giai đoạn sau: tel.049-251-2711
 • Phòng bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimino: tel.049-261-2611
 • Phòng bảo hiểm và lương hưu của cư dân thị trấn Miyoshi: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

18-4 Phuc lợi dành cho người khuyết tật

Người khuyết tật về thể chất, trí tuệ hoặc tâm thần có thể nhận được nhiều dịch vụ khác nhau tùy theo mức độ khuyết tật của họ.

Để nhận được dịch vụ, người khuyết tật thể chất phải xuất trình「Sổ người khuyết tật thể chất」, người khuyết tật trí tuệ phải xuất trình 「Sổ phục hồi chức năng」 và người khuyết tật tâm thần phải xuất trình 「Giấy chứng nhận khuyết tật tâm thần」 hoặc 「Giấy chứng nhận của Bệnh nhân ngoại trú」..

[Liên hệ]
 • Phòng phúc lợi người khuyết tật thành phố Fujimi: tel.049-251-2711
 • Bộ phận phúc lợi người khuyết tật thành phố Fujimino ,Phòng phúc lợi người khuyết tật: tel.049-262-9032
 • Phòng phúc lợi thị trấn Miyoshi, Phòng tổng hợp phúc lợi và hỗ trợ phúc lợi: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

18-5 Phúc lợi cho người nghèo

Chúng tôi cung cấp tư vấn và hỗ trợ về khả năng tự lập, chẳng hạn như tìm việc làm và sử dụng dịch vụ, cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống vì nhiều lý do như bệnh tật, thất nghiệp hoặc người lao động trong gia đình qua đời.

[Liên hệ]
 • Phòng chính sách phúc lợi thành phố Fujimi Phụ trách chính sách phúc lợi: tel.049-251-2711
 • Phòng phúc lợi khu vực thành phố Fujimino Nhóm hỗ trợ phúc lợi toàn diện: tel.049-262-8130
 • Phòng phúc lợi thị trấn Miyoshi Bộ phận hỗ trợ phúc lợi: tel.049-258-0019Copyright (C) FICEC. All rights reserved.