Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
12 Bảo hiểm y tế quốc dân

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 

Những người có địa chỉ ở Nhật Bản được bảo hiểm bởi Bảo hiểm y tế quốc dân,sẽ được điều trị y tế mà không phải lo lắng nếu họ bị ốm hoặc bị thương.

Bạn sẽ mất tư cách tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc. Trong trường hợp đó, bạn cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế do nơi bạn làm việc cấp và làm thủ tục hủy bỏ Bảo hiểm y tế quốc dân tại tòa thị chính thành phố.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-1 Đối với công dân nước ngoài ( tư cách)

(1) Những người được đăng ký trong sổ đăng ký cư trú cơ bản của thành phố hoặc thị trấn và có thời gian lưu trú trên 3 tháng.

(2) Những người có thời gian lưu trú từ ba tháng trở xuống khi lần đầu tiên đến Nhật Bản, nhưng được phép ở lại hơn ba tháng theo các tài liệu tương ứng với tình trạng cư trú do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định .

Công dân nước ngoài thuộc (1) hoặc (2) ở trên và không tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc của họ phải tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân.

【Liên hệ】
 • Bộ phận bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimino: Tel.049-262-9020
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-2 Người nước ngoài đăng ký tham gia bảo hiểm như thế nào?

Trước hết, bạn cần có thẻ lưu trú, hộ chiếu và giấy tờ có hiển thị số cá nhân của bạn (thẻ thông báo hoặc thẻ my number ).

Ngoài ra, các điều kiện để đăng ký Bảo hiểm y tế quốc dân khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân, vì vậy vui lòng liên hệ với Bộ phận bảo hiểm và hưu trí của thành phố Fujimi, Bộ phận bảo hiểm và hưu trí của thành phố Fujimino hoặc Bộ phận cư trú của thị trấn Miyoshi.

Nếu bạn đã tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc, bạn cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế do nơi làm việc cấp để làm thủ tục hủy Bảo hiểm y tế quốc dân.

【Liên hệ】
 • Bộ phận bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimino: tel.049-262-9020
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-3 Thuế Bảo hiểm y tế quốc dân là gì ?

Khi tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân, thuế bảo hiểm y tế quốc dân được tính cho việc điều trị y tế trên cơ sở thu nhập theo thu nhập của người tham gia trong năm trước và trên cơ sở bình quân đầu người dựa trên số lượng người tham gia.

Ngoài những điều trên, quỹ hỗ trợ người cao tuổi (dựa trên thu nhập, bình quân đầu người) sẽ được phân bổ đều để hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế cho người già và những người từ 40 đến 64 tuổi là những người tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân, phần bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng sẽ hỗ trợ hệ thống bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng (tỷ lệ phần trăm thu nhập, tỷ lệ phần trăm bình quân đầu người), được bổ sung và đánh thuế là thuế Bảo hiểm y tế quốc dân. Thuế Bảo hiểm y tế quốc dân là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ Bảo hiểm y tế quốc dân của mọi người.

Không có miễn thuế đối với thuế bảo hiểm y tế quốc dân. Có các biện pháp giảm thuế đối với hộ không có thu nhập. Hãy khai báo thu nhập của bạn.

【Liên hệ】
 • Bộ phận bảo hiểm ・Bộ phận thuế bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimino: tel.049-262-9039
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

 


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-4 Thẻ bảo hiểm của bạn là hộ chiếu để điều trị y tế

Khi tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân., bạn sẽ được cấp 1 tấm “Thẻ bảo hiểm”.

Khi đến điều trị tại bệnh viện, bạn sẽ phải xuất trình thẻ bảo hiểm nên khi đến bệnh viện nhớ mang theo thẻ bảo hiểm và xuất trình tại quầy lễ tân.

【Liên hệ】
 • Bộ phận bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimino Bộ phận bảo hiểm và hưu trí: tel.049-262-9020
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-5 Việc thanh toán viện phí như thế nào?( trợ cấp)

Khi điều trị theo Bảo hiểm y tế quốc dân., bạn chỉ phải trả 30% chi phí y tế, 20% đến 30% đối với những người trên 70 tuổi và 20% đối với những người chưa đi học bắt buộc và phần còn lại được bảo hiểm bởi Bảo hiểm Y tế Quốc gia.

Ngoài ra, nếu chi phí y tế tự chi trả trong cùng tháng của bạn tăng cao thì khi đăng ký, số tiền vượt quá số tiền chi trả tối đa sẽ được thanh toán dưới dạng “Chi phí y tế cao”.

Nếu bạn đăng ký trước ``Giấy chứng nhận giới hạn áp dụng cho chi phí y tế cao '', bạn sẽ chỉ phải thanh toán tối đa số tiền giới hạn tại quầy của cơ sở y tế. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách thành phố hoặc thị trấn của bạn.

【Liên hệ】
 • Phòng Bảo hiểm・Lương hưu Thành phố Fujimino  Phụ trách thanh toán chi phí y tế : Tel.049-262-9042
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-6 Khám sức khỏe chỉ định

Kể từ ngày 1 tháng 4, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chỉ định cho những người từ 40 đến 74 tuổi đang tham gia Bảo hiểm y tế quốc dân.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn phiếu khám sức khỏe vào cuối tháng 5, vì vậy vui lòng đến cơ sở khám sức khỏe được chỉ định ở mỗi thành phố hoặc thị trấn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 (đối với những người sẽ bước sang tuổi 75 trong năm nay, thời gian khám chỉ định là đến trước ngày sinh nhật).

Chi phí khám sức khỏe được miễn phí. Nội dung bao gồm đo chiều cao, cân nặng, đo vòng eo, xét nghiệm máu, nước tiểu và điện tâm đồ,....

Ngoài ra, đối với những người được phát hiện mắc hội chứng chuyển hóa hoặc hội chứng chuyển hóa từ trước do kiểm tra y tế, sẽ được hướng dẫn các phương pháp bảo vệ sức khỏe cụ thể để cải thiện thói quen sinh hoạt của họ.

【Liên hệ】
 • Phòng Bảo hiểm・Hưu trí thành phố Fujimino, Phụ trách thanh toán chi phí đi lại y tế: Tel.049-262-9042
 • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách Bảo hiểm ・Lương hưu:Tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

12-7 Cơ sở điều dưỡng và kiểm tra sức khỏe toàn diện

(1) Cơ sở điều dưỡng và hỗ trợ

Để duy trì và cải thiện sức khỏe của ngườidân thành phố và thị trấn, chúng tôi đã có những thỏa thuận với các cơ sở điều dưỡng ở nhiều nơi và trợ cấp cho việc sử dụng chúng. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với phòng phụ trách thành phố hoặc thị trấn.

(2) Kiểm tra sức khỏe toàn diện

Điều quan trọng là phải quản lý cơ thể của chính bạn. Thành phố Fujimi, Thành phố Fujimino và Thị trấn Miyoshi trợ cấp một phần chi phí khám sức khỏe toàn diện. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách thành phố hoặc thị trấn của bạn.

【Liên hệ】
 • Phòng bảo hiểm và hưu trí thành phố Fujimi Bộ phận bảo hiểm y tế: Tel.049-251-2711
 • Phòng thuế bảo hiểm và bảo hiểm thành phố Fujimino Bộ phận thuế bảo hiểm: Tel.049-261-2611
 • Phòng dân cư ,Bộ phận bảo hiểm và lương hưu của cư dân thị trấn Miyoshi: Tel.049-258-0019Copyright (C) FICEC. All rights reserved.