Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

5-1 Nước

(1)Đăng ký sử dụng nước sinh hoạt

Khi bạn muốn sử dụng nước sinh hoạt, bạn cần phải nộp bản Đăng ký sử dụng nước, hoặc bản Đăng ký điện tử・Đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc liên hệ qua điện thoại.

(2)Thanh toán tiền nước sinh hoạt

Tiền nước và tiền sử dụng hệ thống cống thoát nước được tính toán 2 tháng 1 lần.Nếu có tài khoản ngân hàng xin vui lòng sử dụng hình thức chuyển khoản. Đối với những bạn không sử dụng hình thức chuyển khoản, chúng tôi sẽ gửi thông báo thanh toán cho bạn. Vui lòng thanh toán tại những nơi được chỉ định như ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, tòa thị chính hoặc văn phòng chi nhánh của tòa thị chính.

Tại Thành phố Fujimino, có sẵn các dịch vụ thanh toán trên ứng dụng điện thoại thông minh (PayPay, LINEPay, PayB, Thanh toán qua wellnet, J-Coin, thanh toán dbarai, au Pay) và tại Thị trấn Miyoshi (PayB, PayPay, Famipay, dịch vụ thanh toán tại cửa hàng tiện lợicủa Rakuten Bank, LINEPay , auPAY), Thành phố Fujimi (LINEPay) có thể sử dụng được. Vui lòng xem trang web của từng thành phố để biết thông tin về các cơ quan tài chính có thể sử dụng được và phương pháp sử dụng.

(3)Khi chuyển nhà

Khi bạn chuyển nhà và không có nhu cầu sử dụng nước nữa ,hãy liên hệ đến địa chỉ ghi dưới đây trước 5 ngày bạn chuyển đi.Hãy thanh toán tiền nước sinh hoạt qua các phương thức: rút trực tiếp tại tài khoản ngân hàng,thanh toán bằng Giấy thông báo thanh toán ,hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Liên hệ:
  • Trung tâm chăm sóc khách hàng dịch vụ cấp nước thành phố Fujimi: Số điện thoại 049-252-7123・7124
  • Trung tâm dịch vụ cấp nước Thành phố Fujimino: Số điện thoại 049-220-2077
  • Trung tâm thu phí nước sinh hoạt và nước thải thị trấn Miyoshi: Số điện thoại 049-274-1014

(4)Khi bị rò rỉ nước và bị hỏng

Liên quan đến việc sửa chữa đường nước, vui lòng hãy thuê các công ty sửa chữa do thành phố chỉ định.

Liên hệ:
  • Bộ phận Cấp nước Thành phố Fujimi : Số điện thoại 049-257-8976
  • Bộ phận xử lý nước sinh hoạt và nước thải của thành phố Fujimino Số điện thoại 049-220-2078
  • Trung tâm thu phí nước sinh hoạt và nước thải thị trấn Miyoshi: Số điện thoại 049-274-1014

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

5-2 Điện

Để sử dụng điện cần phải liên hệ đăng ký qua công ty điện lực.
Điện áp chung trong gia đình ở khu vực này là 100V và tần số là 50 Hz.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

5-3 Gas

Để sử dụng gas cần phải liên hệ đăng ký qua công ty Gas.
Gas được sử dụng ở khu vực này bao gồm Gas thành phố và Gas propan. Khi sử dụng sẽ rất nguy hiểm nếu không sử dụng thiết bị phù hợp với loại gas.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

5-4 Điện thoại

(1) Lắp đặt điện thoại

Khi muốn lắp đạt đường dây điện thoại mới, vui lòng liên hệ đến Công ty cổ phần điện thoại điện tín Nhật Bản( NTT) để đăng ký.

Lắp đặt mới:
  • Số điện thoại 116 ( tiếng Nhật)
  • Cổng thông tin NTT: Số điện thoại 0120-364-463 (tiếng Anh)

(2) Hỗ trợ danh bạ điện thoại

NTT tiến hành hướng dẫn mất phí thông qua số điện thoại 104 không có mã vùng. Bằng cách này bạn sẽ tra cứu được số điện thoại trong nước.

【Hỗ trợ danh bạ điện thoại mất phí】
  • Số điện thoại 104

(3)Cách gọi điện thoại quốc tế

Có 2 cách gọi điện thoại quốc tế: tự gọi trực tiếp bằng cách bấm số quốc tế hoặc gọi qua tổng đài. Gọi điện thoại quốc tế được quản lý bởi một số công ty bao gồm: KDDI, NTT Communications, Japan Telecom và Poweredcom.

(4)Cách thức gọi điện thoại

「Mã công ty + 010 + Mã quốc gia + Mã vùng + số điện thoại」

【Mã công ty】
  • NTT Communications: (010), KDDI: 001, Japan Telecom: 0041, Poweredcom: 0081Copyright (C) FICEC. All rights reserved.