Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
11 Công việc

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

11-1 Tư cách lao động

Người nước ngoài có thể làm việc tại Nhật Bản chỉ là những người có tư cách lưu trú cho phép họ làm việc. Và có những hạn chế đối với các ngành nghề có thể làm việc tùy thuộc vào tư cách cư trú.

Người có visa vĩnh trú, vợ/chồng của công dân Nhật Bản, vợ/chồng của người có visa vĩnh trú và người cư trú dài hạn (người tị nạn Đông Dương dài hạn, người Nhật Bản thế hệ thứ ba, v.v.) không bị hạn chế hoạt động, kể cả việc làm. Bạn không thể làm việc với tình trạng cư trú như hoạt động văn hóa, lưu trú ngắn hạn, du học, đang đi học, thực tập sinh hoặc visa gia đình.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

11-2 Giới thiệu việc làm

Văn phòng giới thiệu việc làm

Giới thiệu việc làm cho người nước ngoài có tư cách lưu trú lao động, hướng dẫn về nghề nghiệp, trợ cấp bảo hiểm việc làm và là trung gian đào tạo nghề. Bạn có thể nộp đơn xin việc tại văn phòng giới thiệu việc làm gần nơi bạn cư trú (Hello Work).

【Liên hệ】
  • Thành phố Fujimino Furusato Hello Work: Số điện thoại 049-266-0200
  • Hello Work Kawagoe: : Số điện thoại 049-242-0197
  • Hello Work Tokorozawa: Số điện thoại 04-2992-8609Copyright (C) FICEC. All rights reserved.