Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13 Lương hưu quốc dân

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-1 Chế độ lương hưu quốc dân

Tất cả những người sống ở Nhật Bản trong độ tuổi từ 20 đến 60, kể cả người nước ngoài, đều phải tham gia hệ thống lương hưu quốc dân. Do đó, nếu bạn chưa đăng ký Lương hưu phúc lợi( kouseinenkin), bạn cần đăng ký Lương hưu quốc dân.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
13-2 Thanh toán phí bảo hiểm
Cơ quan lương hưu Nhật Bản sẽ phát hành giấy thanh toán bảo hiểm lương hưu quốc dân ,vui lòng mang ra cơ quan tài chính để thanh toán.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-3 Các loại lương hưu

Các loại lương hưu bao gồm: lương hưu cơ bản sẽ nhận khi về già, lương hưu cơ bản tàn tật dành cho người trong quá trình lao động không may bị thương tật,lương hưu cơ bản gia đình sẽ được gia đình nhận tiếp sau khi người đóng bảo hiểm lương hưu qua đời

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-4 Hoàn trả lương hưu

Người nước ngoài không đủ tư cách nhận lương hưu cơ bản khi về già( tổng thời gian đóng lương hưu không đủ 10 năm), trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi Nhật Bản nếu bạn làm đơn xin hoàn trả lương hưu bạn sẽ được nhận lại phần lương hưu đã đóng.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

13-5 Hiệp định an sinh xã hội với nước ngoài

Giữa Nhật Bản và Đức, Anh, Hàn Quốc, Mỹ, Bỉ, Pháp, Canada, Úc, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Ireland, Brazil, Thụy Sĩ, Hungary, Ấn Độ, Luxembourg, Philippines, Slovakia, Trung Quốc, Phần Lan và Thụy Điển, mỗi bên đều có một thỏa thuận an sinh xã hội song phương. Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ với văn phòng hưu trí.

[Thắc mắc về lương hưu]
  • Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí Thành phố Fujimi Bộ phận Hưu trí: tel.049-251-2711
  • Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí Thành phố Fjimino Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí: tel.049-262-9020
  • Bộ phận bảo hiểm và hưu trí của cư dân thị trấn Miyoshi: tel.049-258-0019
  • 日本年金機構のホームページCopyright (C) FICEC. All rights reserved.