Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
3 Đăng ký con dấu

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 

Ở Nhật Bản, người ta sử dụng con dấu có khắc họ và tên thay cho chữ ký. Nó còn được gọi là "inkan" hoặc "hanko". Trong số đó, con dấu được đăng ký tại tòa thị chính thành phố được gọi là “Jitsuin”. Văn bản xác nhận con dấu là con dấu đã được đăng ký gọi là 「Giấy chứng nhận đăng ký con dấu」. “Jitsuin” được sử dụng khi thực hiện các hợp đồng quan trọng.

Để tránh bị người khác lợi dụng, vui lòng không giao phó thủ tục đăng ký con dấu và giấy chứng nhận đăng ký con dấu cho người khác.Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

3-1 Khi đăng ký con dấu

Bất kỳ ai trên 15 tuổi có tên trong Giấy chứng nhận cư trú đều có thể đăng ký.

Con dấu không phải là sản phẩm làm sẵn, nó vừa với hình vuông có kích thước từ 8 mm trở lên và 25 mm trở xuống, tên là tên được ghi trên Giấy chứng nhận cư trú.

Nếu bạn có tên thường gọi dùng riêng ở Nhật, được ghi kèm trên Giấy chứng nhận cư trú thì bạn cũng có thể đăng ký con dấu tên thường gọi đó.

Ngoài ra, chỉ có thể đăng ký con dấu viết bằng chữ Katakana cho cư dân của các quốc gia không sử dụng chữ Hán (cư dân nước ngoài có tên không được viết bằng chữ Hán trên thẻ căn cước chính thức của quốc gia/khu vực được liệt kê trên Giấy chứng nhận cư trú của họ).

Một người chỉ được đăng ký 1 con dấu.

Để đăng ký, bạn sẽ cần thẻ lưu trú, giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt và con dấu để đăng ký.

Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi khi muốn đăng ký con dấu.

【Liên hệ】
  • Bộ phận công dân thành phố Fujimi: tel.049-252-7110
  • Bộ phận công dân thành phố Fujimino: tel.049-262-9018
  • Bộ phận cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách dân cư: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

3-2 Khi nhận giấy chứng nhận con dấu

Bất cứ ai cũng có thể lấy giấy chứng nhận đăng ký con dấu bằng cách điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn và xuất trình thẻ đăng ký con dấu (thẻ) và giấy tờ tùy thân tại Thành phố Fujimi và Thành phố Fujimino, nhưng nếu không xuất trình được thẻ đăng ký con dấu thì sẽ không lấy được giấy chứng nhận con dấu.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng đơn đăng ký sẽ không được cấp nếu có bất kỳ sai sót nào trong thông tin cần thiết được nhập vào mẫu đơn.

Nếu bạn có Thẻ My Number và kèm theo chứng chỉ điện tử hợp lệ, bạn có thể lấy Giấy chứng nhận con dấu tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào trên toàn quốc.

【Liên hệ】
  • Bộ phận công dân thành phố Fujimi Bộ phận công dân: tel.049-252-7110
  • Bộ phận công dân thành phố Fujimino Bộ phận công dân: tel.049-262-9018
  • Phòng cư dân thị trấn Miyoshi Phụ trách dân cư: tel.049-258-0019Copyright (C) FICEC. All rights reserved.