Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
14 Mối quan hệ với hàng xóm

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Hiệp hội khu phố như : Chōkai, jichikai, chōnai-kai, gyōsei renraku-ku

Mỗi khu vực có các tổ chức cư trú được gọi là Chōkai, jichikai, chōnai-kai, gyōsei renraku-ku.

Các tổ chức cư trú Chōkai, jichikai, chōnai-kai, gyōsei renraku-ku tình nguyện tổ chức các hoạt động ,sự kiện khác nhau để tạo ra môi trường sống tốt, nơi mọi người có thể sống an toàn và bảo đảm.Ví dụ: bảng thông báo truyền tay( kairanban) (thông báo bằng văn bản từ tòa thị chính thành phố hoặc các tổ chức cư trú, v.v.) đến từng hộ gia đình, lễ hội mùa hè và diễn tập phòng chống thiên tai.

Cư dân tham gia vào các hoạt động và sự kiện , trò chuyện với nhau và giúp đỡ lẫn nhau, hiểu nhau nhiều hơn để mọi người có thể có một cuộc sống an toàn và đảm bảo.

Ngay cả cư dân nước ngoài cũng có thể tham gia vào các tổ chức cư trú: Chōkai, jichikai, chōnai-kai, gyōsei renraku-ku,để biết thêm về hội phí và các hoạt động, hãy hỏi hàng xóm hoặc liên hệ qua lớp tiếng Nhật, quầy tư vấn của tòa thị chính hoặc chi nhánh của tòa thị chính.

【Liên hệ 】
  • Phòng xúc tiến hợp tác thành phố Fujimi: tel.049-252-7121
  • Phòng xúc tiến hợp tác thành phố Fujimino Phòng phát triển khu vực: tel.049-262-9016
  • Thị trấn Miyoshi Phòng an ninh chính quyền địa phương Hợp tác chính quyền địa phương/Phòng chống tội phạm: tel.049-258-0019

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.