Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
10 Thuế

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

10-1 Phương pháp đăng ký các loại thuế

Các loại thuế chính cư dân nước ngoài phải đóng là : Thuế của nhà nước( thuế thu nhập, thuế tiêu dùng,…) và thuế của địa phương nơi mình sinh sống ( thuế thị dân).

(1)Thuế thu nhập

Có hai phương pháp đóng thuế cho thu nhập của bạn trong một năm từ 1/1~31/12.

(A)Tự khai báo thuế
Phương pháp tự mình khai báo thuế dựa trên thu nhập bản thân.

(B)Khấu trừ trực tiếp từ lương
Là phương pháp thuế thu nhập sẽ được trừ trực tiếp từ lương ( bao gồm cả tiền thưởng) của bạn tại công ty bạn đang làm việc.

Ngoài ra, khi thanh toán chi phí y tế, khi tổn thất do thiên tai, trộm cắp, tham ô, khi mua nhà, v.v., bạn có thể được hoàn lại tiền thuế đã nộp nếu khai báo với cơ quan thuế. Hãy hỏi cơ quan thuế để biết chi tiết.

(2)Thuế tiêu dùng

Thuế tiêu dùng là loại thuế đánh vào tất cả hàng hóa và dịch vụ ở mức 10% giá của hàng hóa và dịch vụ đó. (Mức giảm thuế (8%) áp dụng cho thực phẩm và đồ uống, v.v., ngoại trừ đồ uống có cồn và ăn uống bên ngoài.)

(3) Thuế thị dân( thuế cư trú)

Sự kết hợp giữa thuế tỉnh và thuế thành phố hoặc thuế thị trấn được gọi là Thuế thị dân. Thuế nộp cho thành phố hoặc thị trấn nơi bạn sinh sống kể từ ngày 1 tháng 1, dựa trên thu nhập năm trước của bạn.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

10-2 Phương phá p nộp thuế

Có hai cách để cá nhân nộp thuế thị dân: thu thông thường và thu đặc biệt.

(1) Thu thông thường

Phương pháp này áp dụng cho những người mà công ty không khấu trừ thuế thị dân từ tiền lương của họ, những người kinh doanh tư nhân ,làm nông và những người làm nghề tự do. Bạn sẽ phải nộp thuế thành bốn đợt mỗi năm theo thông báo thuế do thành phố hoặc thị trấn ban hành.

(2) Thu đặc biệt

Đây là phương thức thanh toán thuế được sử dụng cho nhân viên văn phòng làm việc cho công ty.Hàng tháng, công ty khấu trừ thuế cư trú từ tiền lương cá nhân và trả cho thành phố hoặc thị trấn.

(3) Người quản lý việc nộp thuế

Nếu bạn không thể nhận thông báo thuế hoặc nộp thuế vì những lý do như xuất cảnh khỏi Nhật bản, bạn sẽ phải khai thuế với người quản lý việc nộp thuế trước khi rời đi. Chi tiết xin liên hệ đến các văn phòng liên quan.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

10-3 Quầy tư vấn về thuế là gì ?

Để được tư vấn và chứng nhận về thuế (thuế thị dân, v.v.), vui lòng liên hệ với văn phòng hoặc địa chỉ sau.

【Liên hệ】
  • Văn phòng thuế Kawagoe: tel.049-235-9411 (đại diện)
  • Văn phòng thuế thành phố Fujimi hoặc Phòng thu thuế: tel.049-251-2711 (đại diện)
  • Văn phòng thuế thành phố Fujimino hoặc Phòng thu thuế: tel.049-261-2611 (đại diện)
  • Văn phòng thuế thị trấn Miyoshi: tel.049-258-0019 (đại diện)Copyright (C) FICEC. All rights reserved.