Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
8 Ngân hàng

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-1 Mở tài khoản ngân hàng

Để mở tài khoản ngân hàng, điền các thông tin cần thiết vào mẫu được cung cấp tại quầy giao dịch của từng ngân hàng và làm theo các thủ tục quy định. Khi làm thủ tục, bạn sẽ cần thẻ cư trú để chứng minh tên và địa chỉ của mình và con dấu cá nhân, tuy nhiên chữ ký cũng được chấp nhận thay cho con dấu.

Cùng với việc mở một tài khoản, thẻ rút tiền có thể được sử dụng với máy ATM (Máy đút/rút tiền tự động) và máy CD (Máy thanh toán tiền tự động) sẽ được tạo ra.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-2 Rút tiền và cho tiền vào tài khoản

Bạn có thể rút tiền trong tài khoản tiết kiệm tại quầy bằng sổ tiết kiệm và con dấu hoặc chữ ký đã đăng ký nhưng cũng có thể rút tiền bằng thẻ ATM hoặc thẻ CD và nhập số mật khẩu bạn đã chọn khi mở tài khoản.

Ngoài ra, khi muốn cho tiền vào tài khoản, thông thường sẽ sử dụng sổ ngân hàng hoặc thẻ để gửi tiền tại máy ATM.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

8-3 Gửi tiền ra nước ngoài

Có ba cách gửi tiền ra nước ngoài: chuyển tiền bằng séc, chuyển tiền bằng điện và chuyển tiền qua đường bưu điện. Điền các thông tin cần thiết vào "Mẫu yêu cầu chuyển tiền nước ngoài" có sẵn tại quầy và đăng ký. Séc chuyển tiền là phương thức trong đó bạn đổi tiền mặt lấy tiền mặt, yêu cầu ngân hàng rút séc dành riêng cho các khoản chuyển tiền ra nước ngoài và sau đó tự mình gửi séc.

Chuyển tiền qua đường bưu điện và chuyển tiền bằng điện tín là cách thức yêu cầu ngân hàng Nhật Bản xử lý các thủ tục chuyển tiền cho ngân hàng nước ngoài và việc gửi tiền trực tiếp đến số tài khoản của bên kia sẽ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.Copyright (C) FICEC. All rights reserved.