Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
1 Chế độ quản lý lưu trú

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 

Từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 , do những cải chính về luật, chế độ đăng ký liên quan đến người nước ngoài cũng có những thay đổi. Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài do chính quyền thành phố cấp bị hủy bỏ, Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh sẽ cấp “Thẻ lưu trú” hoặc “Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt”.Ngoài ra, cũng giống như người Nhật ,sẽ được ghi chép thông tin để làm Giấy chứng nhận cư trú.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

1-1 Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt

(1) Thẻ lưu trú (do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cảngxuất / nhập cảnh cấp)
Kỳ hạn sử dụng của thẻ lưu trú như sau.
 • Người có visa vĩnh trú trên 16 tuổi và chuyên gia tay nghề cao số 2 được cấp thẻ lưu trú 7 năm kể từ ngày cấp, người có visa vĩnh trú dưới 16 tuổi thì hạn của thẻ lưu trú là đến ngày trước ngày sinh nhật thứ 16 của người đó.(Trường hợp thẻ lưu trú được phát hành trước ngày 1/11/2023 thì hạn lưu trú là đến đúng ngày sinh nhật 16 tuổi).
 • Đối với những người không phải người có visa vĩnh trú và chuyên gia tay nghề cao số 2 thì kỳ hạn lưu trú là ngày mãn hạn ghi trên thẻ lưu trú, trường hợp người dưới 16 tuổi thì ngày hết hạn thẻ lưu trú là ngày mãn hạn ghi trên thẻ lưu trú hoặc ngày trước ngày sinh nhật thứ 16 của người đó (trường hợp thẻ lưu trú được phát hành trước ngày 1/11/2023 thì hạn lưu trú là đến đúng ngày sinh nhật 16 tuổi) ,tùy thuộc ngày nào đến sớm hơn thì kỳ hạn của thẻ lưu trú là đến ngày đó.
 • Người lưu trú trung và dài hạn ( loại trừ người lưu trú ngắn hạn như du lịch, người lưu trú với tư cách ngoại giao, công vụ) là người nước ngoài có tư cách lưu trú trên 3 tháng.
(2)Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt ( làm thủ tục tại quầy dịch vụ của thành phố)
 • Đối với những người vĩnh trú đặc biệt, " Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt " sẽ được cấp thay cho “Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài “ trước đây.
 • “Thẻ lưu trú” được quy định trong Luật quản lý xuất nhập cảnh và tị nạn (sau đây gọi là “Luật nhập cư”) sẽ không được cấp.
 • Theo nguyên tắc chung, giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt có giá trị trong 7 năm.
(3) Từ ngày 9 tháng 7 năm 2012, “Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài” của người có tư cách lưu trú ngắn hạn hoặc không có tư cách lưu trú sẽ trở nên vô hiệu. Nếu bạn vẫn còn giữ nó, vui lòng gửi lại cho Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh càng sớm càng tốt.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

1-2 Cư dân nước ngoài cũng được liệt kê trong sổ đăng ký cư trú cơ bản

Thẻ chứng nhận cư trú cũng được làm cho người nước ngoài và có thể cấp bản sao thẻ cư trú.

(1) Đối tượng được cấp thẻ chứng nhận cư trú là người cư trú trung và dài hạn (là người được cấp thẻ lưu trú), người vĩnh trú đặc biệt, v.v.

(2) Ngoài tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ của bạn, hồ sơ lưu trú còn bao gồm các thông tin dành riêng cho người nước ngoài như 「quốc tịch/khu vực」, 「 tình trạng cư trú 」và 「thời gian lưu trú」 được ghi trên thẻ lưu trú của bạn.

(3) Nếu cần chỉnh sửa các mục trong hồ sơ cư trú của cư dân nước ngoài do thay đổi tư cách cư trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú, Ủy viên cơ quan quản lý lưu trú sẽ thông báo cho thị trưởng của thành phố, phường, thị trấn hoặc làng.

(4) Phát hành giấy chứng nhận (bản sao giấychứng nhận cư trú) liệt kê tất cả các thành viên trong một hộ gia đình bao gồm người Nhật và người nước ngoài.

(5) Bạn có thể đăng ký thẻ My Number (số cá nhân). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem cổng thông tin chính thức của Bộ nội vụ hoặc của từng khu vực nơi mình sinh sống.
 • Bạn có thể làm gì với Thẻ My Number được trang bị chứng chỉ điện tử.
 • Nhận các loại giấy tờ chứng minh như bản sao Giấy chứng nhận cư trú tại cửa hàng tiện lợi.
 • Dùng làm thẻ bảo hiểm y tế.
 • Khai thuế cuối cùng và thủ tục cư trú.
 • Đăng ký online cho việc chuyển nhà, nuôi dạy trẻ em, v.v.
 • Sử dụng 「Mynaportal」, một trang web cá nhân nơi bạn có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính và đăng ký trực tuyến.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

1-3 Thủ tục tại thành phố phường xã

(1) Thông báo (thay đổi) nơi cư trú
〇Dành cho những người mới đến Nhật Bản
Những người đã được cấp thẻ lưu trú tại cửa khẩu nhập cảnh phải mang theo thẻ lưu trú và hộ chiếu nộp hồ sơ cư trú cho Ủy viên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại quầy quản lý đô thị nơi họ sinh sống trong vòng 14 ngày kể từ ngày quyết định nơi cư trú của họ.

〇Những người thay đổi nơi cư trú
Nếu bạn là người lưu trú trung và dài hạn (người vĩnh trú đặc biệt) và thay đổi nơi cư trú, vui lòng nhớ gửi thông báo thay đổi nơi cư trú cho chính quyền thành phố nơi bạn đã sống và nhận giấy chứng nhận thay đổi nơi cư trú . Ngoài ra, trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới, vui lòng mang theo giấy chứng nhận chuyển đi, thẻ lưu trú (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt) và thẻ My Number (số cá nhân) còn hiệu lực (nếu có) đến quầy của thành phố, phường, thị trấn hoặc làng nơi bạn sẽ chuyển đến và thông báo cho Ủy viên Cơ quan dịch vụ di trú về nơi bạn cư trú.

Nếu bạn là thành viên mới của hộ gia đình mới, bạn sẽ cần một tài liệu (bản gốc) chứng minh mối quan hệ của bạn với chủ hộ, cũng như bản dịch tiếng Nhật của tài liệu đó.

(2) Thông báo thay đổi nơi cư trú trên thẻ đăng ký cư trú và thông báo thay đổi nơi cư trú trên thẻ lưu trú (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt) được tiến hành đồng thời cùng một lúc.

Để báo cáo nơi cư trú của bạn theo Luật kiểm soát nhập cư, vui lòng mang theo giấy chứng nhận chuyển đi (trong trường hợp thông báo chuyển đến) và thẻ lưu trú (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt), bạn đồng thời có thể làm thủ tục thay đổi nơi cư trú trên thẻ đăng ký cư trú.

(3) Nếu bạn không mang theo giấy chứng nhận chuyển đi (trong trường hợp thông báo chuyển đến), bạn sẽ phải nộp đơn xin thông báo chuyển đi tại chính quyền xã nơi bạn đã sống cho đến nay. Ngoài ra, nếu bạn không mang theo thẻ lưu trú (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt), bạn sẽ phải thông báo cho nơi cư trú của mình sau đó.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không làm theo các thủ tục, bạn có thể phải chịu hình phạt hình sự. Về nguyên tắc, những thông báo này phải do người được đề cập thực hiện nhưng cũng có thể được ủy quyền cho người đại diện sử dụng giấy ủy quyền.

(4) Thủ tục thay đổi thẻ My number do gia hạn thời gian lưu trú, v.v.
Thông tin cập nhật trên thẻ lưu trú của bạn không được tự động phản ánh trên Thẻ Mã số cá nhân của bạn, vì vậy nếu bạn gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi tên, bạn sẽ cần phải hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin trên thẻ.

Nếu có Thẻ My Number, nếu gia hạn thời gian lưu trú hoặc đổi tên trên thẻ lưu trú thì phải làm thủ tục thay đổi thông tin trên thẻ.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không hoàn tất thủ tục gia hạn tại văn phòng thành phố trước ngày hết hạn của Thẻ My Number, Thẻ My Number của bạn sẽ không còn hiệu lực.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

1-4 Thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương

(1) Thông báo (thay đổi) khác (ngoại trừ thay đổi địa chỉ thường trú )
Khi thực hiện các đăng ký sau tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương, vui lòng mang theo hộ chiếu, ảnh, thẻ cư trú và các tài liệu chứng minh thực tế của sự thay đổi. Theo nguyên tắc chung, thẻ lưu trú mới sẽ được cấp vào ngày nộp đơn đăng ký.

(2) Thủ tục thay đổi họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch/khu vực
Nếu bạn thay đổi tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch hoặc khu vực, ví dụ như khi bạn kết hôn và thay đổi họ, quốc tịch hoặc khu vực, vui lòng thông báo cho Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh thông qua Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương trong vòng 14 ngày . Theo nguyên tắc chung, thẻ lưu trú mới sẽ được cấp vào ngày nộp đơn đăng ký.

*Về nguyên tắc, tên được viết bằng ký tự chữ cái, nhưng tên cũng có thể được viết bằng chữ kanji (chính tả). Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương.

(3) Đơn xin gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú
Đơn xin gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ lưu trú Những người có visa vĩnh trú, chuyên gia tay nghề cao số 2 hoặc người dưới 16 tuổi có thẻ lưu trú có kỳ hạn đến ngày trước ngày sinh nhật thứ 16 của người đó (Trường hợp thẻ lưu trú được phát hành trước ngày 1/11/2023 thì hạn lưu trú là đến đúng ngày sinh nhật 16 tuổi), vui lòng nộp đơn tại Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương trước ngày hết hạn thẻ cư trú.

(4) Đơn xin cấp lại thẻ lưu trú
〇 Nếu thẻ lưu trú của bạn bị mất, hoặc bị đánh cắp, vui lòng nộp đơn xin cấp lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn biết sự việc.
(Lưu ý) Khi nộp đơn, thay cho thẻ lưu trú bị mất, bạn hãy mang theo các tài liệu giải thích như giấy xác nhận báo mất do đồn cảnh sát cấp, giấy xác nhận báo cáo trộm cắp do đồn cảnh sát cấp hoặc giấy chứng nhận tai nạn do sở cứu hỏa cấp .

〇 Nếu thẻ cư trú của bạn bị bẩn hoặc hư hỏng nghiêm trọng, vui lòng nộp đơn xin cấp lại càng sớm càng tốt.

〇 Ngay cả khi thẻ cư trú của bạn không bị bẩn hoặc hư hỏng đáng kể, bạn vẫn có thể nộp đơn xin cấp lại nếu muốn thay thế nó. Sẽ mất phí trong trường hợp này.

(5) Thủ tục liên quan đến Tổ chức liên kết ・vợ/chồng
Vui lòng mang theo thẻ cư trú khi thực hiện các thủ tục trên tại Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương. Nếu bạn gửi thông báo qua thư, vui lòng gửi kèm bản sao thẻ lưu trú của bạn. Xin lưu ý rằng thẻ lưu trú mới sẽ không được cấp mới.
〇Thủ tục liên quan đến Tổ chức liên kết
Người cư trú trung và dài hạn với tình trạng như đang làm việc hoặc đang “du học” có thể thay đổi tên cơ quan trực thuộc (nơi làm việc hoặc cơ sở giáo dục), thay đổi địa điểm, cắt giảm, rút lui (hoàn thành hợp đồng) hoặc chuyển nhượng (ký kết hợp đồng mới), vui lòng báo cáo với Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương trong vòng 14 ngày bằng cách có mặt tại văn phòng nhập cư khu vực hoặc qua đường bưu điện đến Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh ở Tokyo.

〇 Thủ tục liên quan đến vợ/chồng
Nếu bạn đã ly hôn hoặc mất vợ/chồng, vui lòng thông báo cho Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương trong vòng 14 ngày bằng cách có mặt tại văn phòng nhập cư khu vực hoặc qua đường bưu điện đến Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh ở Tokyo.


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

1-5 Thắc mắc về thủ tục và hệ thống quản lý cư trú mới

(1) Yêu cầu công bố thông tin mẫu đăng ký người nước ngoài
Sau ngày 9 tháng 7 năm 2012, nếu bạn cần bằng chứng về thông tin quá khứ được ghi trên mẫu đăng ký ban đầu, chẳng hạn như lịch sử nơi cư trú, tên, quốc tịch, v.v., vui lòng gửi yêu cầu trực tiếp đến Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Tokyo.

[Địa chỉ]
Phòng công bố thông tin xuất nhập cảnh, Phòng quản lý hệ thống thông tin, Phòng tổng hợp, Cục quản lý xuất nhập cảnh
 • Địa chỉ: 13F Tháp Yotsuya, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
 • Tel.03-5363-3005
 • Giờ tiếp nhận: 9:00 sáng đến 5:00 chiều [Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới (29 tháng 12 đến 3 tháng 1)]

(2) Các vấn đề liên quan đến tư cách lưu trú và thẻ lưu trú
(3) Các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận cư trú
【Liên hệ】
Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Tokyo Trung tâm thông tin tổng hợp người nước ngoài
 • Địa chỉ: 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8255
 • Tel: 0570-013904 (IP, nước ngoài 03-5796-7112)
 • Giờ tiếp nhận: 8:30-17:15 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
 • Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, v.v.
 • Phương tiện di chuyển: Từ Ga JR Shinagawa (Lối ra phía Đông), đi xe buýt đô thị Shinagawa futō junkan và xuống tại "Cục xuất nhập cảnh Tokyo-mae", sau đó đi bằng Tokyo Monoreru " Ten'nōsuairu" (lối ra phía nam) hoặc đường tàu Rinkai tuyến "Đảo Tennozu" và đi bộ 15 phút. phút .

Cục xuất nhập cảnh Tokyo Văn phòng chi nhánh Saitama
 • Địa chỉ: 1F, 5-12-1 Shimogo, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0002, Tòa nhà Văn phòng Tổng hợp Pháp lý số 2 Saitama, Tầng 1
 • Tel: 048-851-9671
 • Giờ tiếp nhận: 9:00-16:00 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
 • Ngôn ngữ được hỗ trợ Tiếng Nhật
 • Phương tiện di chuyển: Xuống tại ga Yonohonmachi trên Tuyến JR SaikyoCopyright (C) FICEC. All rights reserved.