Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
20 Giáo dục

Living Guide Top

Vietnamese Top

1 Chế độ quản lý lưu trú

2 Đăng ký hộ khẩu

3 Đăng ký con dấu

4 Nhà ở

5 Nước・Điện・Gas・Điện thoại

6 Cách vứt rác

7 Dịch vụ bưu điện・Chuyển phát nhanh

8 Ngân hàng

9 Giao thông

10 Thuế

11 Công việc

12 Bảo hiểm y tế quốc dân

13 Lương hưu quốc dân

14 Mối quan hệ với hàng xóm

15 Phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cấp cứu

16 Tai nạn giao thông

17 Nuôi dạy con cái

18 Phúc lợi

19 Khám sức khỏe người lớn

20 Giáo dục

21 Thông tin y tế

22 Các loại nghiệp vụ tư vấn

Thông tin cơ sở vật chất

23 Cơ sở vật chất liên quan đến thành phố/thị trấn

24 Các cơ sở liên quan đến giáo dục như trường học…

25 Các cơ sở công cộng khác

26 Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực (địa điểm sơ tán)

27 Cơ sở y tế

 

 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-1 Hệ thống trường học Nhật Bản

Ở Nhật Bản, thời gian giáo dục bắt buộc là 6 năm tiểu học từ 6 tuổi và 3 năm trung học cơ sở từ 12 tuổi, tổng cộng là 9 năm. Trẻ em mang quốc tịch nước ngoài không bắt buộc phải học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật Bản, nhưng nếu có nguyện vọng, có thể đăng ký vào một trường học trong quận tại nơi sinh sống. Ngoài ra,bạn có thể nộp đơn xin nhập học nhà trẻ hoặc mẫu giáo trước khi con vào tiểu học.

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-2 Trường mẫu giáo

Có 9 trường mẫu giáo tư thục ở Thành phố Fujimi, 7 trường ở Thành phố Fujimino và 2 trường ở Thị trấn Miyoshi. Vui lòng liên hệ với từng trường mẫu giáo để làm thủ tục nhập học.

[Liên hệ]
 • Bộ phận chăm sóc trẻ em- Ban chăm sóc trẻ em thành phố Fujimi: tel.049-252-7105
 • Bộ phận chăm sóc trẻ em -Ban chăm sóc trẻ em thành phố Fujimino: tel.049-262-9035
 • Ban giáo dục trường học, hội đồng giáo dục thị trấn Miyoshi: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-3 Trường tiểu học・Trường trung học cơ sở

(1) Đăng ký nhập học

Sẽ có xác nhận nguyện vọng nhập học từ năm trước dành cho trẻ em lớp 1 nhập học vào tháng 4 năm sau và vào khoảng tháng 10 sẽ tiến hành Kiểm tra sức khỏe.

Nếu bạn chuyển đến thành phố Fujimino hoặc Fujimi hoặc thị trấn Miyoshi vào sau tháng 9 và có nguyện vọng nhập học thì xin vui lòng liên hệ với hội đồng giáo dục của từng khu vực. Ngoài ra, nếu trẻ em có quốc tịch nước ngoài có nguyện vọng nhập học sẽ cần phải thông báo trước vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi để tư vấn .

(2)Việc chuyển đến

Cần phải có Giấy chứng nhận đã học tại trường và Giấy chứng nhận sử dụng sách giáo khoa của trường con bạn đang theo học cung cấp.

(3) Việc chuyển đi

Khi bạn chuyển đi hoặc trở về nước, hãy nhớ thông báo cho trường bạn theo học.

[Liên hệ]
 • Hội đồng giáo dục thành phố ,Ban giáo dục trường học: tel.049-251-2711
 • Hội đồng giáo dục thành phố Fujimino ,Ban giáo dục trường học, Phòng học vụ: tel.049-220-2084
 • Ban giáo dục trường học Thị trấn Miyoshi ,Ban Giáo dục: tel.049-258-0019

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-4 Hỗ trợ và tư vấn


(1) Chế độ hỗ trợ việc đi học

Để đảm bảo cơ hội học tập không bị mất đi vì lý do tài chính, thành phố có chế độ hỗ trợ phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở để hỗ trợ đồ dùng học tập, bữa trưa ở trường, chi phí y tế, v.v. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

[Liên hệ]
 • Hội đồng giáo dục thành phố Fujimi Phòng giáo dục Phòng giáo dục trường học: tel.049-251-2711
 • Hội đồng giáo dục thành phố Fujimino Phòng giáo dục rường học Phòng học vụ: tel.049-220-2084
 • Ban giáo dục trường học Thị trấn Miyoshi Ban giáo dục: tel.049-258-0019

(2) Trợ cấp đi học đi làm cho trẻ em mồ côi do tai nạn giao thông

Có chế độ hỗ trợ học sinh mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông,sau khi tốt nghiệp THCS, THPT được nhận trợ cấp để tìm việc làm hoặc học lên cao hơn.

[Liên hệ]
 • Phòng chính sách phúc lợi thành phố Fujimi Phụ trách chính sách phúc lợi: tel.049-251-2711

(3) Hệ thống trợ cấp lãi suất chuẩn bị nhập học・học bổng

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho những học sinh đã vào THPT hoặc đại học bằng cách vay vốn từ Tập đoàn tài chính Nhật Bản và Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, một phần hoặc toàn bộ số tiền lãi hoàn trả sẽ được sử dụng làm trợ cấp lãi suất .Có điều kiện để nhận được trợ cấp

[Liên hệ]
 • Hộ đồng giáo dục thành phố Fujimino, Phòng tổng hợp giáo dục ,Phòng tổng hợp: tel.049-220-2080

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-5 Hỗ trợ tiếng Nhật cho người nước ngoài

Các lớp học tiếng Nhật do các tình nguyện viên tổ chức tại các thành phố, thị trấn dành cho người nước ngoài muốn học tiếng Nhật và có bạn bè để giao lưu. Phí tham gia là miễn phí. Hãy tham gia với chúng tôi.

(A)Lớp học tiếng Nhật Fujimi

 • Ngày và giờ: Thứ ba hàng tuần 10:00~11:30, Thứ sáu 13:30~15:00, Thứ bảy 14:00~15:30
 • Địa điểm: Trung tâm giao lưu Tsuruse Nishi
 • Liên hệ: tel.090-4955-4389 (Morita)

(B) Câu lạc bộ học tiếng Nhật dành cho trẻ em

 • Ngày và giờ: Thứ tư hàng tuần (trừ tuần thứ 5) 17:00~19:00
 • Địa điểm: Trung tâm cộng đồng Mizuhodai
 • Liên hệ: tel.090-4955-4389 (Morita)
  tel.090-2334 -4678 (Matsuo)

(C) Lớp học tiếng Nhật

 • Ngày và giờ: Thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần 10:00~12:00
 • Địa điểm: Trung tâm cộng đồng Kamifukuoka Nishi Liên hệ: tel.049-266-9501

(D) Lớp học tiếng Nhật

 • Ngày và giờ: Thứ hai và Thứ năm hàng tuần 10:00~11:30
 • Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Fujimino Liên hệ: tel.049-266-9501

(E) Lớp học tiếng Nhật Trung tâm giao lưu quốc tế Fujimino

 • Ngày và giờ: Thứ hai-Thứ sáu 10:00~12:00
 • Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Fujimino
 • Liên hệ: tel.049-256-4290

(F) Lớp học tiếng Nhật Miyoshi Lớp học Fujikubo

 • Ngày và giờ: Thứ tư hàng tuần 10:00~12:00
 • Địa điểm: Trung tâm cộng đồng Fujikubo
 • Liên hệ: tel.049-258-0690

(G) Lớp học tiếng Nhật Miyoshi Lớp học Takemazawa

 • Ngày và giờ: Thứ bảy hàng tuần từ 14:00~16:00
 • Địa điểm: Trung tâm cộng đồng Takemazawa
 • Liên hệ: tel.049-259-8311

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

20-6 Hỗ trợ việc học tập cho trẻ em quốc tịch nước ngoài

Học sinh nước ngoài không nói được tiếng Nhật, nếu có nguyện vọng sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn tiếng Nhật tại trường tiểu học và trung học cơ sở. Nếu bạn quan tâm, vui lòng nộp đơn vào trường tiểu học・trung học cơ sở hoặc hội đồng giáo dục thành phố. (khoảng 1 giờ một tuần)

[Liên hệ]
 • Hội đồng giáo dục thành phố Fujimi, Phòng giáo dục ,Phòng giáo dục trường học
  Tel.049-251-2711
 • Hội đồng giáo dục thành phố Fujimino, Ban giáo dục trường học Phòng chỉ đạo
  Tel.049-220-2085
 • Trung tâm Giáo dục Hội đồng giáo dục Thị trấn Miyoshi:
  Tel.049-258-0019Copyright (C) FICEC. All rights reserved.