Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
7 Post Office at Delivery Companies
Living Guide Top
Tagalog Top
1 Sistema ng residency management
2 Sistema ng family registry
3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal
4 Pabahay
5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono
6 Pagtatapon ng Basura
7 Post Office at Delivery Companies
8 Banko
9 Trapiko
10 Buwis
11 Trabaho
12 National Health Insurance
13 National Pension Plan
14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay
15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency
16 Aksidente sa kalye
17 Pangangalaga ng bata
18 Welfare
19 Health checkups para sa mga adults
20 Edukasyon
21 Impormasyong Medikal
22 Konsultasyon at Pagpapayo
Pasilidad
23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad
24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon
25 Iba pang mga pampublikong pasilidad
26 Refuge (Shelter)
27 Mga Klinika at Ospital
Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

7-1 Post office

(1) Mga klase ng domestic mails

Post cards na standard-size : 63 yen, standard envelopes (9 ~ 12 cm x 14 ~ 23.5 cm at hindi hihigit sa 1 mm ang kapal ng sobre 84 yen hanggang 25g at 94 yen hanggang 50g.
Para sa standards at iba pa detalye, tingnan ang Japan Post website.

(2) International mails

Kung magpapadala kayo ng post cards mula sa Japan patungong ibang bansa, ang bayad ay 70 yen kahit saan mang bansa ito ipapadala. Sa pagpapadala ng sulat o package/bagahe ay may iba’t ibang paraan kagaya ng airmail, sea mail, SAL (economic airmail), at EMS (International Express Mail). Ang babayaran sa pagpapadala ay depende sa klase ng package/bagahe, destinasyon, at bilang ng araw ng pagpapadala. Para sa iba pang detalye tingnan ang Japan Post website.

(3) Remittance sa ibang bansa

Paraan ng pagpadala ng pera sa ibang bansa via post office
ang post office ay may pamamaraan na tinatawag na "inter-account transfer" na naglalagay ng pera sa transfer account o bank account ng tatanggap na dayuhan. post office

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese

7-2 Delivery companies

Maraming delivery companies na nagbibigay ng serbisyo ng pagpapadala sa lahat ng parte ng bansang Hapon gayundin sa ibang bansa. Depende sa laki ng bagahe, uri ng nilalaman, pagtalaga ng oras ng paghahakot at padadalhan, at iba pa. Maari ding tumawag at puntahan kayo sa bahay para kuhanin ang bagahe o kaya ay dalhin ninyo sa malapit na convenience store na may kaugnayan sa delivery company.