Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
7 Post Office at Delivery Companies

Living Guide Top

Tagalog Top

1 Sistema ng residency management

2 Sistema ng family registry

3 Rehistrasyon ng Selyo o Seal

4 Pabahay

5 Tubig, Gas, Elektrisidad at Telepono

6 Pagtatapon ng Basura

7 Post Office at Delivery Companies

8 Banko

9 Trapiko

10 Buwis

11 Trabaho

12 National Health Insurance

13 National Pension Plan

14 Asosasyon ng mga magkakapitbahay

15 Pag-iwas sa Kalamidad, Apoy at Emergency

16 Aksidente sa kalye

17 Pangangalaga ng bata

18 Welfare

19 Health checkups para sa mga adults

20 Edukasyon

21 Impormasyong Medikal

22 Konsultasyon at Pagpapayo

Pasilidad

23 City/Town Halls at iba pang mga pampublikong pasilidad

24 Mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon

25 Iba pang mga pampublikong pasilidad

26 Refuge (Shelter)

27 Mga Klinika at Ospital 

Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
7-1 Post office

(1) Mga klase ng domestic mails
 Post cards na standard-size : 63 yen, standard envelopes (9 ~ 12 cm  x  14 ~ 23.5 cm at hindi hihigit sa 1 mm ang kapal ng sobre 84 yen hanggang 25g at 94 yen hanggang 50g.
Para sa standards at iba pa detalye, tingnan ang Japan Post website.

(2) International mails
 
Kung magpapadala kayo ng post cards mula sa Japan patungong ibang bansa, ang bayad ay 70 yen kahit saan mang bansa ito ipapadala. Sa pagpapadala ng sulat o package/bagahe ay may ibaft ibang paraan kagaya ng  airmail, sea mail, SAL (economic airmail), at EMS (International Express Mail). Ang babayaran sa pagpapadala ay depende sa klase ng package/bagahe, destinasyon, at bilang ng araw ng pagpapadala. Para sa iba pang detalye tingnan ang Japan Post website.

(3) Remittance sa ibang bansa
  Paraan ng pagpadala ng pera sa ibang bansa via post office
 ang post office ay may pamamaraan na tinatawag na "inter-account transfer" na naglalagay ng pera sa transfer account o bank account ng tatanggap na dayuhan. post office


Japanese Chinese Korean English Portuguese Tagalog Vietnamese
7-2 Delivery companies
 Maraming delivery companies na nagbibigay ng serbisyo ng pagpapadala sa lahat ng parte ng bansang Hapon gayundin sa ibang bansa.  Depende sa laki ng bagahe, uri ng nilalaman, pagtalaga ng oras ng paghahakot at padadalhan, at iba pa. Maari ding tumawag at puntahan kayo sa bahay para kuhanin ang bagahe o kaya ay dalhin ninyo sa malapit na convenience store na may kaugnayan sa delivery company.

Copyright (C) FICEC. All rights reserved.